APARAT STAŁY

Aparat metalowy - 1800 zł

Aparat samoligaturujący DAMON - 2000-2500 zł

Aparat samoligaturujący DAMON  w  wersji estetycznej  - 3000 - 3500 zł

Aparat estetyczny szafirowy - 2500 zł

Aparat typu INCOGNITO - cena indywidualna

APARAT RUCHOMY

Płytka Schwarza 1 łuk - 750zł

Aparat blokowy - 1200 zł

Twin block - 1500 zł

Aparat elastyczny (trainer) - 650 zł

Retainer po leczeniu ortodontycznym - 300 - 350 zł

APARATY DODATKOWE

HYRAX, HAAS - 1000 zł

Aparat typu FORSUS - 1000 zł

Koralik na podniebienie - 500 zł

Aparat Herbsta - 1500 zł

Maska twarzowa - 450 zł

WIZYTY KONTROLNE
 

Konsultacja -  100 zł

Skanowanie 3D zębów pod aparat stały / ruchomy -  150 zł

Wizyta kontrolna z ap. stałym -    150 - 200 zł

Wizyta kontrolna z ap. ruchomym -  60-100 zł

Wizyta kontrolna z uszkodzonym elementem - do ustalenia

Wizyta kontrolna po leczeniu ortodontycznym - bezpłatna

Naprawa aparatu ruchomego -  100-180 zł

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

Przegląd   -  80 zł

Wizyta adaptacyjna - 50 zł

Wypełnienie estetyczne -    200 - 350 zł

Leczenie kanałowe pod mikroskopem -   550 - 1100zł (+100 za każdy dodatkowy kanał)

Ponowne leczenie kanałowe (mikroskop) - 650 - 1500 zł

Leczenie bez mikroskopu - 400 - 750zł

Zamknięcie perforacji MTA - 200 - 300 zł

Usunięcie złamanego narzędzia z kanału - 200 - 400 zł

Udrożnienie zobliterowanego kanału - 200 - 300 zł

Usunięcie zębiniaka  - 100 - 200 zł

Wypełnienie zęba mlecznego -   100 - 150 zł

Odbudowa zęba kompozytem (licówka) -    350 - 500 zł

Scaling , piaskowanie, fluoryzacja (pakiet) -    150 - 250 zł

Wypełnienie tymczasowe - 50 - 120 zł

Znieczulenie - 40 zł

Fluoryzacja - 100 zł

Wybielanie - 800 - 1200 zł (zależy od metody)

Wybielanie wewnątrzkomorowe - 150 zł

Pantomogram -  80 zł

Zdjęcie RTG - 30 zł

Wkład koronowo - korzeniowy - 500 - 800zł

Odbudowa pod leczenie Endodontyczne - 100 - 150zł

Naprawa wypełnienia - 100 - 150 zł

 
PROTETYKA

Korona porcelanowa (w zależności od podbudowy) - 1000 - 2800 zł

Licówka porcelanowa - 1800 zł

Inlay, onlay porcelanowy - 1000 - 1800 zł

Proteza całkowita elastyczna -1600 zł

Proteza szkieletowa - 1800 - 2600 zł

Proteza na zatrzaski - 3000 zł

Podniesienie zwarcia wypełnieniami - 300 - 600 zł

CHIRURGIA I IMPLANTOLOGIA

Konsultacja  -   80 zł

Konsultacja implantologiczna - 100 zł

Plastyka wędzidełka -  100 zł

Znieczulenie - 40 zł

Usunięcie zęba mlecznego - 50 - 150 zł 

Usunięcie zęba stałego - 150 - 200 zł 

Usunięcie zęba ósmego - 500 - 800 zł 

Usunięcie zęba wielokorzeniowego - 300 - 450 zł

Resekcja wierzchołka zęba - 300 - 500 zł

Hemisekcja/ radektomia - 200 - 400 zł

Plastyka wędzidełka - 100 - 200 zł

Plastyka wyrostka zębodołowego - 150 - 300 zł

Usunięcie zmiany dziąsła/błony śluzowej - 100 - 400zł

CGF/PRF  - 300 zł (cena za 2 szt)

Przeszczep kości z kresy skośnej żuchwy/z bródki - 300 zł 

Usunięcie zmiany zatoki szczękowej - 500 - 1000 zł 

Augmentacja zębodołu (biomateriał+membrana) -od 1500 zł Wszczepienie implantu MIS SEVEN - 1800 zł 

Wszczepienie implantu MIS C1 - 2200 zł 

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą (sinus-lift zamknięty) przy wszczepianiu implantu - 500 - 800 zł

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą (sinus-lift otwarty) - 1500 - 3000 zł

Usunięcie zęba z natychmiastową implantacją MIS C1 - 3500 zł

Usunięcie zęba z natychmiastową imlantacją MIS C1 oraz natychmiastowym założeniem tymczasowej korony na implancie  (ząb w 1 dzień) - 5000 zł

Przeszczep bloku kostnego -cena ustalana indywidualnie