top of page

IMPLANTOLOGIA I CHIRURGIA SZCZĘKOWA

W Love Orthodontics wykonujemy wszystkie typy uzupełnień implantoprotetycznych. Leczenie implantologiczne obejmuje kilka etapów m.in.: konsultację, podczas której wykonywana jest tomografia komputerowa- nowoczesne leczenie implantologiczne wymaga oceny kości w 3 wymiarach. Pozwala to wykonać cyfrowe planowanie leczenia 3d z wizualizacją przyszłego uzębienia oraz pozycji implantów - raport z planowania leczenia jest przechowywany w dokumentacji medycznej oraz jest wydawany pacjentowi po zakończonej konsultacji.

Projekt bez nazwy-2-kopia 3.jpg

Postępowanie to zwiększa bezpieczeństwo leczenia oraz pozwala uzyskać zadawalający i przewidywalny efekt leczenia. Do zabiegów mnogich implantacji wykonujemy indywidualne szablony implantologiczne oraz modele drukowane w technologii 3d- uszykujemy dzięki temu najwyższą precyzję wprowadzenia implantów niemożliwą do osiągnięcia przy klasycznej implantacji.

Leczenie poprzedzone jest sanacją jamy ustnej (leczenie stanów zapalnych w postaci leczenia kanałowego, próchnicy oraz usunięcia korzeni zębów i kamienia nazębnego) Usunięcie stanów zapalnych w jamie ustnej jest kluczowe dla zwiększenia bezpieczeństwa leczenia implantologicznego oraz zmniejsza ryzyka powikłań. Planując zabieg implantologiczny wykonywane są badania laboratoryjne krwi mające na celu ocenę najważniejszych układów organizmu. Każdy zabieg wykonany jest w osłonie antybiotykowej   oraz właściwej premedykacji poprzedzonej odpowiednią suplementacją co zwiększa przewidywalność zabiegu i zmniejsza ryzyko powikłań zapalnych.

Projekt bez nazwy.png
Sprzęt dentystyczny

WARIANTY LECZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO W SZCZĘCE

15.500 tys zł 

(8000zł chirurgia + 7500 zł protetyka)

WSZCZEPIENIE 4 IMPLANTÓW ORAZ UZUPEŁNIENIE RUCHOME W POSTACI PROTEZY OPARTEJ NA 4 IMPLANTACH Z UŻYCIEM SYSTEMU LOCATOR® LUB BELKI DOLDER

Leczenie podzielone jest na 2 etapy (wszczepienie implantów oraz wykonanie protezy overdenture na implantach). Wykonanie pracy ostatecznej jest możliwe po całkowitym wgojeniu implantów (ok 3- 6 miesięcy- w zależności od warunków kostnych i typu implantów). Dzięki zastosowaniu powyższych rozwiązań proteza uzyskuje stabilność niemożliwą do osiągnięcia przy użyciu adhezyjnych klejów do protez. Zastosowanie implantów pozwala też zmniejszyć zasięg protezy na podniebieniu co zwiększa komfort użytkowania, poprawia odczuwanie smaku oraz wymowę. Rozwiązanie to w większości nie wymaga zabiegów regeneracyjnych kości gdyż pozycja implantów nie jest stała ("wszczepiamy tam gdzie jest kość").

20.000-25.000 tys zł 

(8000-10.000 zł chirurgia
+ 12.000-15.000 zł protetyka)

WYKONANIE MOSTU OPARTEGO NA 4 IMPLANTACH W PROTOKOLE ALL-ON-FOUR

To rozwiązanie jest dedykowane pacjentom bezzębnym u których możliwe jest wszczepienie 4

implantów. Po zabiegu wszczepienia implantów wykonane jest uzupełnienie tymczasowe w postaci

protezy ruchomej - do użytkowania przez okres gojenia (osteointegracji) implantów. Czas gojenia

wynosi ok. 3-6 miesięcy (w zależności od warunków kostnych i typu implantów).

Po zintegrowaniu implantów wykonywany jest most (uzupełnienie stałe). W/w rozwiązanie pozwala

uzupełnić zęby w odcinku tzw. skróconym- "5 1/2 zęba" na stronę.

Projekt bez nazwy-kopia.png

WYKONANIE MOSTU OPARTEGO NA 6 IMPLANTACH W PROTOKOLE ALL-ON-SIX-
OBCIĄŻENIE NATYCHMIASTOWE ("ZĘBY W JEDEN DZIEŃ")

31.000-37.000 tys zł 

(19.000 zł chirurgia
+ 12.000-18
.000zł protetyka)

Rozwiązanie to dedykowane jest pacjentom, którym zależy na uzyskaniu odbudowy stałej natychmiast po wszczepieniu implantów (bez etapu noszenia protezy ruchomej). W dniu zabiegu na wszczepione implanty wykonany jest most tymczasowy do użytkowania przez okres integracji implantów (4-6 miesięcy). Wykonanie takiego zabiegu jest możliwe przy warunkach kostnych umożliwiających wprowadzenie 6 implantów w szczęce. Po zintegrowaniu implantów wykonywany jest most (uzupełnienie stałe) metalowo-porcelanowe lub cyrkonowe. Odbudowa zębów jest w pełnym zakresie („od 7 do 7”).

Projekt bez nazwy-kopia 2.png

UWAGA: przedstawione powyżej opcje wymagają optymalnego podłoża kostnego (odpowiednia ilość oraz jakość kości pozwalająca na wszczepienie adekwatnej do planu leczenia liczby implantów). W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunków kostnych konieczne jest uzupełnienie brakującej kości lub wykonanie leczenia w innym protokole (patrz niżej).

WYKONANIE MOSTU OPARTEGO NA IMPLANTACH SKRZYDŁOWYCH

(TZW. PTERYGOIDY) LUB NASALNYCH (TZW. NASALE)

24.000-26.000 tys zł 

(12.000 zł chirurgia
+ 12.000-14
.000zł protetyka)

BEZ NATYCHMIASTOWEGO OBCIĄŻENIA

34.000-40.000 tys zł 

(22.000 zł chirurgia
+ 12.000-18
.000zł protetyka)

Z NATYCHMIASTOWYM OBCIĄŻENIEM

To rozwiązanie jest dedykowane pacjentom u których występują niekorzystne warunki kostne, a który z różnych przyczyn nie chcą wykonywać zabiegów regeneracyjnych kości. Miejsca okolicy kłów w szczęce oraz wyrostka skrzydłowatego (za zębami trzonowymi) są miejscami anatomicznego wzmocnienia kości twarzoczaszki
(tzw. Słupy Sichera) i utrzymują sią pomimo utraty zębów. Wszczepienie implantów w tej okolicy pozwala na uzupełnienie zębów w szczęce w protokole klasycznym (wszczepienie 2 implantów nasalnych i 2 skrzydłowych) oraz wykonanie mostu po 6 miesiącach oraz w protokole z natychmiastowym obciążeniem ("ZĘBY W JEDEN DZIEŃ")- przy wprowadzeniu dodatkowych 2 implantów klasycznych.

Projekt bez nazwy-kopia 3.png

WYKONANIE MOSTU OPARTEGO NA 2 IMPLANTACH JARZMOWYCH (TZW. ZYGOMY) I KLASYCZNYCH IMPLANTACH ZĘBOWYCH LUB WYKONANIE MOSTU OPARTEGO NA 4 IMPLANTACH JARZMOWYCH

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE

Rozwiązanie to jest dedykowane dla pacjentów u których występują ekstremalnie niekorzystne warunki kostne (również ubytki kości po wypadkach lub zabiegach resekcji kości). Wprowadzenie implantów jarzmowych wymaga wykonania tomografii o większym polu obrazowania (obejmujących kości jarzmowe).

Projekt bez nazwy-kopia 4.png

CZĘSTE OGRANICZENIA I PRZESZKODY W LECZENIU IMPLANTOLOGICZNYM W OBSZARZE SZCZĘKI

1) brak kości w odcinku bocznym- po utracie zębów w szczęce w obszarze zębów trzonowych kość ulega szybkiemu zanikowi (dochodzi do "spłaszczenia" kości zarówno od strony zatoki szczękowej jak i jamy ustnej). W takim przypadku rekomenduje się wykonanie zabiegu podniesienia zatoki szczękowej metodą zamkniętą (tzw. zamknięty sinus-lift) z jednoczesnym wprowadzeniem implantu, a w przypadku większego zaniku podniesienia zatoki szczękowej metodą otwartą (tzw. otwarty sinus lift)- w zależności od stopnia zaniku możliwe jest jednoczasowe wprowadzenie implantów lub po czasie gojenia kości (6- 9 miesięcy).

 

KOSZT:- 4000- 6000 zł (sinus lift zamknięty), 100zł (sinus lift otwarty)

1.png
1.png

2) brak kości w odcinku przednim- jest to niezwykle trudny obszar leczenia określany jako "estetyczny". Brak kości w tym obszarze wpływa m. in. na podparcie wargi górnej i jest przeszkodą w uzyskaniu dobrego efektu leczenia w linii dziąsła (tzw. "estetyka czerwona"). Relatywnie mały zanik kości w obszarze estetycznym może wymagać stosunkowo dużych zabiegów regeneracyjnych takich jak: - augmentacja kości z zastosowaniem materiału kościozastępczego i błony kolagenowej oraz osocza bogatopłytkowego "PRF"- rekonstrukcja
z zastosowaniem przeszczepu bloku kostnego pobieranego z żuchwy- w przypadku dużych braków kostnych.

KOSZT: w przypadku przeszczepu bloku kostnego cena ustalana jest indywidualnie, 1000 zł (przeszczep dziąsła)

Sprzęt dentystyczny

WARIANTY LECZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO ŻUCHWIE

WSZCZEPIENIE 2 IMPLANTÓW ORAZ UZUPEŁNIENIE RUCHOME W POSTACI PROTEZY NA 2 IMPLANTACH Z UŻYCIEM SYSTEMU LOCATOR® LUB BELKI DOLDERA

9900 tys zł 

(3200 zł chirurgia+ 6700 zł protetyka)

Leczenie podzielone jest na 2 etapy (wszczepienie implantów oraz wykonanie protezy overdenture na implantach). Wykonanie pracy ostatecznej jest możliwe po całkowitym wgojeniu implantów (ok 3- 6 miesięcy- w zależności od warunków kostnych i typu implantów). Oparcie protezy na implantach znacznie poprawia jej stabilność eliminując problemy związane
z przemieszczaniem się protezy w trakcie mówienia i spożywania pokarmów. Rozwiązanie to jest możliwe u praktycznie każdego pacjenta, gdyż implanty wprowadzane są w przednim odcinku żuchwy, gdzie kość ma najmniejszą tendencję do zanikania.

WYKONANIE MOSTU OPARTEGO NA 4 IMPLANTACH W PROTOKOLE ALL-ON-FOUR

20.000-25.000 tys zł 

(8000-10.000 zł chirurgia
+ 12.000-15.000 zł protetyka)

To rozwiązanie jest dedykowane pacjentom bezzębnym u których możliwe jest wszczepienie 4 implantów.
Po zabiegu wszczepienia implantów wykonane jest uzupełnienie tymczasowe w postaci 
protezy ruchomej -
do użytkowania przez okres gojenia (osteointegracji) implantów. Czas gojenia 
wynosi ok. 3-6 miesięcy
(w zależności od warunków kostnych i typu implantów). 
Po zintegrowaniu implantów wykonywany jest most (uzupełnienie stałe). W/w rozwiązanie pozwala uzupełnić zęby w odcinku tzw. skróconym- "5 1/2 zęba"
na stronę.

WYKONANIE MOSTU OPARTEGO NA 6 IMPLANTACH W PROTOKOLE ALL-ON-SIX-
OBCIĄŻENIE NATYCHMIASTOWE ("ZĘBY W JEDEN DZIEŃ")

31.000-37.000 tys zł 

(19.000 zł chirurgia
+ 12.0
00-18.000 zł protetyka)

Rozwiązanie to dedykowane jest pacjentom, którym zależy na uzyskaniu odbudowy stałej natychmiast po wszczepieniu implantów (bez etapu noszenia protezy ruchomej). W dniu zabiegu na wszczepione implanty wykonany jest most tymczasowy do użytkowania przez okres integracji implantów (4-6 miesięcy). Wykonanie takiego zabiegu jest możliwe przy warunkach kostnych umożliwiających wprowadzenie 6 implantów w żuchwie.

Po zintegrowaniu implantów wykonywany jest most (uzupełnienie stałe) metalowo-porcelanowe lub cyrkonowe. Odbudowa zębów jest w pełnym zakresie („od 7 do 7”).

CZĘSTE OGRANICZENIA I PRZESZKODY W LECZENIU IMPLANTOLOGICZNYM W OBSZARZE SZCZĘKI

4.png

Częstym problemem w żuchwie jest brak kości w odcinku bocznym który utrudnia wprowadzenie implantów
z powodu bliskości nerwu zębodołowego. W takim przypadku nasz gabinet oferuje następujące możliwości uzupełnienień implantoprotetycznych:

 

1) wykonanie rekonstrukcji kości za pomocą przeszczepu kości z żuchwy i utworzenia trójwymiarowego "rusztowania" przy pomocy własnej kości korowej z zasosowaniem śrub rekonstrukcyjnych. Pozwala to na wprowadzenie implantów po 6-9 miesiacach. Postępowanie takie pozwala na najbardziej fizjologiczne leczenie i uzyskanie najlepszych efektów estetycznych i funkcjonalnych. 

 

KOSZT:- 2500- 4500 zł

2) wykonanie technologii 3D indywidualnego implantu tytanowego przymocowywanego do żuchwy za pomocą krótkich śrub tytanowych (tzw. implant podokostnowy)- rozwiązanie to pozwala na uniknięcie zabiegów rekonstrukcyjnych i ominięcie nerwu zębodołowego przy jednoczesnym uzyskaniu dobrego podparcia dla przyszłych koron zębów.

 

KOSZT:- 8000 zł

Ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa implantów jest odpowiednia ilość i jakość dziąsła wokół koron na implantach. W przypadku stwierdzenia niedoboru dziąsła przyczepionego jest wymagane wykonanie poszerzenie dziąsła przyczepionego fragmentem błony śluzowej pobranej z podniebienia.

KOSZT: 950 zł

5.png

PRZYKŁADOWE PRACE IMPLANTOPROTETYCZNE

bottom of page